Frivillig arbeid

Frivillig arbeid i Norge er omfattende. Det er beundringverdig at så mange mennesker i vårt langstrakte land bidrar med sin tid, sine kunnskaper og erfaringer i det frivillige arbeidet. I korpsmiljøet er det mange ildsjeler som bruker av sin fritid for å stille opp for andre. Selv om dette som oftest er ulønnet arbeid er kravet til økte inntekter stort.

 

Økonomien blir en viktig faktor for at et korps skal kunne fungere. Krav til utstyr, aktiviteter og ledelse vokser stadig. Dermed øker også utgiftene og det resulterer i at det i løpet av året legges ned en betydelig dugnadsinnsats for å øke korpsets inntekter.

 

Arrangementer som julemesser og 17. mai-arrangementer er en selvfølge.I tillegg avholder mange korps loppemarked og stevner for å spe på inntektene. Innen korpsbevegelsen stilles det spesielt store krav til inntekter da både uniformer, instrumenter, dirigent og instruktører er kostnadskrevende investeringer.

 

Loddsalg – en demokratisk aktivitet!
Lotteriet er et reelt alternativ til økte kontingenter, og er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter som de aller fleste kan delta i. Inntektene et loddsalg gir kan brukes til det korpset ønsker. Dette er ikke øremerkede midler som må brukes til et spesielt prosjekt.